Žena ima muža koji se zove Budimir,
a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
– Hoće da bude nešto noćas?

Ona mu tiho odgovara:
– Ako Bude bude, neće da bude, ali
ako Bude ne bude, onda će da bude!

Pročitaj i ove viceve: